V-530-serien av multikriterieprotektorer, SIL2-sertifisert

Protektorer for krevende omgivelser, som petrokjemi-, olje- og gassektoren.

AutroGuard® V-530 er en SIL2-sertifisert multikriterie-protektorserie. Serien gir deg en ny generasjon teknologi, som forenkler installasjon og igangkjøring og øker brannsikkerheten.

Ny avansert kammerteknologi med ekstrem sensor-dynamikk gir pålitelig deteksjon, og reduserer i stor grad deteksjonstid og antall falske alarmer. Dette gjør at det nå er mulig å benytte denne typen detektor i enda flere bruksområder. AutroGuard® V-530 kan konfigureres til å reagere på varme, røyk eller en kombinasjon.

Den har et bredt spekter av brannsikkerhetsfunksjoner innebygd i én enkelt enhet, noe som gir betydelig mindre kabling og lavere installasjonskostnader – og et renere uttrykk.

SelfVerify-teknologien sikrer at protektoren i hele sin levetid er like pålitelig som da den forlot fabrikken.

DYFI3D-teknologi
AutroGuard® benytter DYFI3D-teknologi; MultiAngle / MultiWavelength-deteksjon med avanserte algoritmer som analyserer de unike signaturene for hver branntype og feilkilde i et 3D-rom, slik at protektoren kan skille nøyaktig mellom ekte branner og kilder til falske alarmer.

SelfVerify®
SelfVerify®-systemfunksjonen gjennomfører en kalibrert og automatisk selvtest en gang i døgnet. Den tester signalbanen til systempanelet, alarmenhetene og utgangsenhetene. På denne måten sikrer vi at protektoren gjennom hele levetiden kan initiere en alarm når den skal, og på riktig sensitivitetsnivå i henhold til EN 54 del 5 og 7.

I tillegg kjøres en avansert analyse av pulsresponssignalene annethvert sekund for å verifisere 100 % av komponentene i signalbanen og 99 % av komponentene i protektoren.

Cover Detection
AutroGuard® V-530 tilbyr Cover Detection som standardfunksjon. Vi bruker infrarødt lys for å oppdage om protektoren er dekket av en støvhette eller noe annet, og hvis den er det, vises en feilmelding. Funksjonen kan slås av under vedlikehold.

Integrert summer og hvit visuell alarmenhet (VAD)
Som opsjon kan AutroGuard® V-530 leveres med integrert summer godkjent i henhold til EN 54-3. Lydmønstre og lydnivåer kan konfigureres med et maksimalt lydtrykk på 93 dBA ved en avstand på 1 m.

Den samme varianten leveres også med en hvit integrert visuell alarmenhet (VAD) godkjent i henhold til EN 54-23. Den kan konfigureres til 4 forskjellige intensitetsnivåer. Blinkhastigheten kan også konfigureres (1 eller 2 sek.)

Artikkelnummermatrise

ModellBeskrivelse
V-530AutroGuard® multikriterieprotktor med SIL2-sertifisering
 TypeEkstra funksjoner/alarmtyper
 TomIngen ekstra funksjoner/alarmenheter
 EXIAEksplosjonssikker for sone 0, 1 og 2. ATEX / IECEX / CSA / INMETRO må spesifiseres.
 EXICEksplosjonssikker for sone 2. ATEX / IECEX / CSA / INMETRO må spesifiseres.
 S-VADWSummer og hvit VAD*
  Type Farge
  TomHvit
  BKSort
  CCKundespesifisert farge
   TypeEkstra funksjonalitet
   TomIngen ekstra funksjonalitet
   HSEkstra høy sensitivitet**


*SIL2-sertifisering er ikke tilgjengelig for summer og hvit VAD-funksjonene, kun for deteksjonsdelen.
** Ekstra høy sensitivitet er bare tilgjengelig med EXIA- og EXIC-variantene.

Produkter:

Illustrasjonsbilde

SIL2-sertifisert multikriterieprotektor V-530

Standard røyk-/varmedetektor, uten alarmenhet

Illustrasjonsbilde

SIL2-sertifisert multikriterieprotektor V-530-S-VADW

Kombinert røyk-/varmedetektor, summer og hvit visuell alarmenhet (VAD)

Illustrasjonsbilde

Multikriterieprotektor V-530-EXIA

Standard røyk-/varmedetektor, uten alarmenhet. Eksplosjonssikker for sone 0, 1 og 2.

Illustrasjonsbilde

SIL2-sertifisert multikriterieprotektor V-530-EXIC

Standard røyk-/varmedetektor, uten alarmenhet. Eksplosjonssikker for sone 2.

Dokumenter