Sløyfeenheter

Vi leverer en rekke sløyfeenheter til våre branndeteksjonssystem. Våre detektorer, manuelle meldere, I/O-enheter, kontrollenheter og alarmorganer er utviklet og godkjent iht. europeisk standard EN 54 og sertifisert iht. Byggvaredirektivet (CPD). Sløyfeenhetene kan fås både med og uten SelfVerify-funksjon.

Med SelfVerify har vi gjort tidkrevende og kostbar testing overflødig – systemet løser alle problemer forbundet med manuelt vedlikehold. SelfVerify sjekker detektorer, grensesnitt, tilkoblinger og kabler daglig, helt fra detektorkammeret til alarmutgangen.
Systemet tester ikke bare om en detektor er i stand til å fremprovosere en alarm, det verifiserer i tillegg følsomheten til hver enkelt detektor med et kalibrert signal.

SelfVerify-systemet sikrer at hver enkelt detektor alltid responderer på riktig alarmnivå. Hvis det avdekkes uregelmessigheter, vil skjermen på betjeningspanelet vise nøyaktig hvor feilen befinner seg.

SelfVerify sikrer at du har et trygt og pålitelig branndeteksjonssystem – et system som sikrer optimal deteksjon.

Inn- og utgangsenheter

Vi tilbyr et stort utvalg inngangs-/utgangsenheter for mange ulike anvendelser, inkludert Exic-, Exia- og Exd-godkjente versjoner av inngangsenheter beregnet for eksplosjonsfarlige områder. Alle I/O-enheter har automatisk adressering og er kortslutningsbeskyttet.

Detektorer

Detektor velges ut fra målet om tidligst og sikrest mulig deteksjon.

Manuelle meldere

Vi tilbyr et stort utvalg manuelle meldere for ulike anvendelser, alle med SelfVerify-funksjonen.

Alarmenheter

Vi tilbyr et stort utvalg alarmorganer for sløyfemontering eller klokkekursmontering.