Konfigurasjon

ArtikkelnummerBeskrivelse
116-AM-CONFIGGenerelt konfigurasjonsarbeid ved oppsett av AutroMaster
116-AM-CHANGEEndring i AutroMaster-konfigurasjon
116-PROSJAMBKonvertering av tegninger til AutroMaster-format
116-PROSJAMDLegge til detektorer i tegninger
116-PROSJAMDFLegge til fargefyll for analogverdier