Produktdata

Kontroller BC-420

Kontrolleren BC-420 fungerer som en tilkoblingsenhet for detektorsløyfen, alarmsirener, kontroller og innganger.

Kontrolleren BC-420 fungerer som en tilkoblingsenhet for detektorsløyfen, alarmsirener, kontroller og innganger. Den har plass til maksimalt 12 moduler. Systemet har en sløyfedrivermodul for detektorsløyfer og flere typer I/O-moduler. Det kan være maksimum 6 sløyfedriverenheter koblet til hver kontroller. Alle moduler kan enkelt plugges på hverandre på en standard montasjeskinne inne i enheten. Kontrolleren har tilkoblinger for 2 Ethernet-porter og 2 USB vertsporter, og kommuniserer med andre systemenheter på det Ethernet-baserte lokale nettverket, AutroNet.

Artikkelnummer: 

116-BC-420/N2Autrosafe 4 Undersentral N2 - Kapasitet inntil 254 enheter fordelt på to sløyfer. inntil 50 alarmorganer. Komplett sentral inkludert 5A strømforsyning og batterier. 
116-BC-420/N4Autrosafe 4 Undersentral N4 - Kapasitet inntil 508 enheter fordelt på fire sløyfer. inntil 100 alarmorganer. Komplett sentral inkludert 5A strømforsyning og batterier. 
116-BC-420/N6Autrosafe 4 Undersentral N6 - Kapasitet inntil 512 enheter fordelt på seks sløyfer. inntil 150 alarmorganer. Komplett sentral inkludert 5A strømforsyning og batterier. 

 

Svensk versjon: 116-BC-420/S

 

Kontroller-kit

Til prosjekteringsformål har vi i organisert systempanelene i kit. Disse kan bestykkes i henhold til spesifikasjon.

Kontroller-kit inkluderer et skap med panelfront, kraftforsyningsmodul, kommunikasjonsmodul og tekstfolier i valgt språk.
I tillegg kan skapet utstyres med

  • Sløyfedrivermodul BSD-310
  • Sløyfedrivermodul H.P. BSD-311
  • BS-100 sløyfedrivermodul BSD-330
  • Utgangsmodul BSB-310
  • Utgangsmodul BSJ-310
  • Inngangsmodul BSE-310
  • Inngangsmodul BSE-320

Al_Com+ modulrekke kan ha opptil 6 sløyfedrivermoduler (BSD-3xx). Ved å benytte AutroFieldBus, kan ytterligere en Al_Com+ modulrekke (med opptil 6 sløyfedrivermoduler) kobles til systemet.

Merk! AutroSafe-paneler er sertifisert med Al_Com+ modulrekker montert inne i skapet.

Artikkelnummer: 116-KIT-BC-420