Logg inn

 
 

Bruk av denne internettbaserte applikasjonen indikerer at du sier deg enig i denne avtalen med følgende vilkår: Denne applikasjonen og all informasjonen i denne eies av Autronica Fire and Security AS og er utelukkende til bruk for ansatte i Autronica Fire and Security og autoriserte representanter og distributører. Informasjonen i denne applikasjonen er Autronica Fire and Security eiendom og er fortrolig , konfidensiell og forretningshemmelig informasjon. All bruk av denne applikasjonen og informasjonen, unntatt for å fremme Autronica Fire and Security-forretningsformål, er strengt forbudt. Uautorisert bruk av denne applikasjonen eller informasjonen i denne applikasjonen vil føre til at Autronica Fire and Security må gjøre tiltak, som kan inkludere, men er ikke begrenset til, oppsigelse av ansettelse eller representativ status. I tillegg vil Autronica Fire and Security ikke tolerere bruken av denne applikasjonen eller informasjonen i denne applikasjonen av enhver person eller organisasjon som ikke er ansatt, bundet av kontrakt eller autorisert av Autronica Fire and Security, og Autronica Fire and Security skal fullt ut håndheve og påtale sine rettigheter mot en slik person eller organisasjon.