Produktdata

Multikriterieprotektor V-430-VADW

Kombinert røyk-/varmedetektor og hvit visuell alarmenhet (VAD)

AutroGuard® V-430 multikriterieprotektor gir deg en ny generasjon teknologi, som forenkler installasjon og igangkjøring og øker brannsikkerheten.

Ny avansert kammerteknologi med ekstrem sensor-dynamikk gir pålitelig deteksjon, og reduserer i stor grad deteksjonstid og antall falske alarmer. Dette gjør at det nå er mulig å benytte denne typen detektor i enda flere bruksområder. AutroGuard® V-430 kan konfigureres til å reagere på varme, røyk eller en kombinasjon.

Den har et bredt spekter av brannsikkerhetsfunksjoner innebygd i én enkelt enhet, noe som gir betydelig mindre kabling og lavere installasjonskostnader – og et renere uttrykk.

SelfVerify-teknologien sikrer at protektoren er like pålitelig i hele sin levetid, like følsom som da den forlot fabrikken.

DYFI3D-teknologi
AutroGuard® benytter DYFI3D-teknologi; MultiAngle / MultiWavelength-deteksjon med avanserte algoritmer som analyserer de unike signaturene for hver branntype og feilkilde i et 3D-rom, slik at protektoren kan skille nøyaktig mellom ekte branner og kilder til falske alarmer.

SelfVerify®
SelfVerify®-systemfunksjonen gjennomfører en kalibrert og automatisk selvtest en gang i døgnet. Den tester signalbanen til systempanelet, alarmenhetene og utgangsenhetene. På denne måten sikrer vi at protektoren gjennom hele levetiden kan initiere en alarm når den skal, og på riktig sensitivitetsnivå i henhold til EN 54 del 5 og 7.

I tillegg kjøres en avansert analyse av pulsresponssignalene annethvert sekund for å verifisere 100 % av komponentene i signalbanen og 99 % av komponentene i protektoren.

Cover Detection
AutroGuard® V-430 tilbyr Cover Detection som tilleggsfunksjon. Vi bruker infrarødt lys for å oppdage om protektoren er dekket av en støvhette eller noe annet, og hvis den er det, vises en feilmelding. Funksjonen kan slås av under vedlikehold.

Integrert visuell alarmenhet (VAD)
Som opsjon kan AutroGuard® V-430 leveres med en hvit integrert visuell alarmenhet (VAD) godkjent i henhold til EN 54-23. Den kan konfigureres til 4 forskjellige intensitetsnivåer. Blinkhastigheten kan også konfigureres (1 eller 2 sek.)

Kompatibilitet
AutroGuard® er kompatibel med AutroSafe interaktive branndeteksjonssystem versjon 4.11 og nyere.
AutroGuard® er kompatibel med AutroSafe sløyfepanel (BU-110/BV-110) versjon 1.6 og nyere.

Varianter - eksempel
For å velge SelfVerify og Cover Detection i protektoren, bruk artikkelnr. 116-V-430-VADW/CD.
For maritime sertifiseringer, bruk artikkelnr. 116-V-430-VADW/M

For komplett liste med artikkelnummer, se artikkelnummermatrisen.

Artikkelnr.: 116-V-430-VADW

Dokumenter

Savner du dokumenter? Prøv å logge inn så kanskje du finner fler.