Produktdata

Sirene/alarmindikator BBQ-230/IP

Adresserbar sirene/blinklys direkte tilkoblet detektorsløyfen. For utendørs bruk.

BBQ-230/IP er designet for utendørs bruk, beskyttelsesgrad IP65.

Alle sirener/indikatorer på samme detektorsløyfe synkroniseres, slik at sirener plassert i nærheten av hverandre vil oppfattes som en.Det maksimale antall sirener/indikatorer pr. detektorsløyfe må kalkuleres i henhold til systemets begrensninger.

Støttes av Autroprime og AutroSafe versjon 4.6 eller nyere.

Artikkelnr.: 116-BBQ-230/IP