Produktdata

Sirene/alarmindikator BBQ-230

Adresserbar sirene/blinklys direkte tilkoblet detektorsløyfen.

Standardversjonen er designet for innendørs bruk, beskyttelsesgrad IP42, der det trenges både akustisk og visuell varsling av alarmer.

Alle sirener/indikatorer på samme detektorsløyfe synkroniseres, slik at sirener plassert i nærheten av hverandre vil oppfattes som en.Det maksimale antall sirener/indikatorer pr. detektorsløyfe må kalkuleres i henhold til systemets begrensninger.

Støttes av Autroprime og AutroSafe versjon 4.6 eller nyere.

Artikkelnr.: 116-BBQ-230