Produktdata

BBR-230 - Sirene innendørs adresserbar, rød

BBR-230 er en adresserbar sirene som koples direkte til detektorsløyfen.

Standardvarianten er designet for innendørs bruk. (Beskyttelsesgrad IP42). Støttes av Autroprime, og AutroSafe versjon 4.6 eller høyere.

Artikkelnr.: 116-BBR-230