Manuelle meldere

Vi tilbyr et stort utvalg manuelle meldere for ulike anvendelser, alle med SelfVerify-funksjonen.

Norsk regelverk sier at det ikke fra noe punkt i det overvåkede arealet skal være mer enn 30 meter tilgjengelig gangavstand og naturlig avgrensing til nærmeste manuelle melder.

Det finnes følgende to hovedserier:

  • Serie 300 med SelfVerify, interaktive adresserbare manuelle meldere.
  • Serie 500 med SelfVerify, interaktive adresserbare manuelle meldere laget for bruk i særskilt krevende omgivelser

Systemet tilbyr også Exic- og Exia-godkjente versjoner beregnet for høyrisikoanvendelser.