Slukkekontrollsystem

AutroXT slukkekontrollsystem BA-51/1 er et standardisert panel som – benyttet sammen med Autronicas interaktive branndeteksjonssystem AutroSafe 4 eller Autroprime – utvider vi brannsikkerheten ytteligere.

AutroXT slukkekontrollpanel BA-51/1 har to fullt overvåkede innganger for tilkobling til brannalarmanlegg eller adresserbare kontrollmoduler. Dette gjør at slukkekontrollsystemet er godkjent i henhold til EN 12094-1, EN 54-2 og EN 54-4. Mange programmerbare egenskaper og en stor mengde innganger og utganger gjør at BA-51/1 er egnet for alle bruksområder med behov for et fullt utstyrt slukkekontrollenhet.

Produkter:

Illustrasjonsbilde

Slukkekontrollpanel BA-51/1

AutroXT slukkekontrollpanel BA-51/1 er et selvstendig slukkekontrollpanel som kan motta aktiveringssignaler på overvåkede innganger via potensialfrie kontakter fra branndeteksjonssystemet via adresserbare utgangsmoduler.


Dokumenter