Konfigurasjon

Artikkelnummer Beskrivelse
116-AM-CONFIG Generelt konfigurasjonsarbeid ved oppsett av AutroMaster
116-AM-CHANGE Endring i AutroMaster-konfigurasjon
116-PROSJAMB Konvertering av tegninger til AutroMaster-format
116-PROSJAMD Legge til detektorer i tegninger
116-PROSJAMDF Legge til fargefyll for analogverdier