Talevarslingssystemer

Alarmklokker og sirener gir bare et varsel om at noe er galt. De kan ikke fortelle folk om det er en brannøvelse eller om det har oppstått en nødsituasjon, eller hvor og hva slags nødsituasjon det er. Og ikke minst - de sier ikke hva de skal gjøre

AutroVoice gir informasjon uten bruk av forvirrende og ofte skremmende alarmklokker og sirener. Våre talevarslingssystem benytter et PA-teknologi (public address) som forteller publikum hva slags nødsituasjon det er, hvor det er en nødsituasjon og hva de skal gjøre. En behagelig, men samtidig myndig stemme (som er enten ferdiginnspilt, eller om nødvendig, direkte kringkastet) gir publikum klare og entydige meldinger.

Folk vil øyeblikkelig være i stand til å skille mellom brannøvelser eller tester, og en reell nødsituasjon. Dersom en brann skulle oppstå, blir publikum henvist trygt til de riktige utgangene, i forsvarlig avstand fra brannstedet.

Ved å kombinere talevarslingssystemet med et av våre branndeteksjonssystem, får man en optimal løsning for rask evakuering i en nødsituasjon.

AutroVoice miniVES

miniVES er et frittstående talevarslingssystem ideelt for små og mellomstore bygg hvor det er påkrevet med et EN 54-16:2008-system.

AutroVoice MULTIVES

Med MULTIVES-systemet er mulighetene uendelige: Det er designet for allsidighet og fleksibilitet – og kan utvides i det uendelige.

Dokumenter