Produktdata

BBR-130 - Sokkelsirene adresserbar

BBR-130 er en kombinert detektorsokkel og adresserbar sirene som tilkoples direkte til detektorsløyfen.

Standardversjonen er designet for innendørs bruk (Beskyttelsesgrad IP22). Støttes av Autroprime, og AutroSafe versjon 4.6 eller høyere.

Artikkelnr.: 116-BBR-130