Produktdata

BBR-230/IP - Sirene utendørs adresserbar

BBR-230/lP er en adresserbar sirene som koples direkte til detektorsløyfen.

BBR-230/IP er designet for utendørs bruk (beskyttelsesgrad IP66). Støttes av Autroprime, og AutroSafe versjon 4.6 eller høyere.

Artikkelnr.: 116-BBR-230/IP