Andre enheter

Produkter:

Illustrasjonsbilde

EX-barriereenhet BZ-500

Galvanisk skille for EX-godkjente detektorer koblet til detektorsløyfen. For opp til 20 detektorer. Enheten må mates fra en 24 VDC strømforsyning.