Produktdata

EX-barriereenhet BZ-500

Galvanisk skille for EX-godkjente detektorer koblet til detektorsløyfen. For opp til 20 detektorer. Enheten må mates fra en 24 VDC strømforsyning.

BZ-500 er en barriereenhet beregnet for sikker installasjon av interaktive sløyfeenheter i eksplosjonsfarlige områder (sone 0, 1 eller 2). Barriereenheten er en galvanisk skilleenhet og installasjonen krever ikke PE-leder.

BZ-500 skal monteres i sikkert område og være tilkoblet en Al_Com detektorsløyfe. Et separat 24 V supply er nødvendig.

Sløyfeavgreiningen i eksplosjonsfarlige områder aksepterer 1-20 detektorer, manuelle meldere, etc. avhengig av gassgruppe og sløyfeenhetstype. Alt utstyr må være EX i-godkjent.

Artikkelnr.: 116-BZ-500

Dokumenter

Savner du dokumenter? Prøv å logge inn så kanskje du finner fler.