Autroprime 2 paneler

For små og mellomstore applikasjoner bringer Autroprime® enkelhet, kvalitet og god funksjonalitet i ett integrert system.

Enkelhet er nøkkelordet for dette systemet. Gjennom hele prosessen, fra installasjon, konfigurasjon, via bruk og til service, er Autroprime® designet med enkelhet i fokus. Ved hjelp av vår SelfVerify-teknologi, ivaretar systemet selv daglige vedlikeholdsrutiner.

Autroprime® tilbyr markedet et høyteknologisk, rimelig system for branndeteksjon til små og mellomstore applikasjoner, som barnehager, kirker, borettslag, mindre hoteller og lignende. Systemet er godkjent i henhold til internasjonale standarder, og gir den effektive og pålitelige deteksjonen våre kunder forventer.

Maksimum kapasitet

 Paneler per system:  8
 Detektorsløyfer per panel:  4
 Sløyfeenheter per sløyfe:  127*
 Alarmenheter per sløyfe:  40*
 Sløyfeenheter per panel:  508
 Serieporter:  1
 Ethernet RJ45:  1
 USB-port:  1
   
 * Avhenger av type kabel.  

 


 

Produkter:

Illustrasjonsbilde

Brannalarmsentral BS-200

Komplett branndeteksjonssystem med 2 og 4 detektorsløyfer som hver kontrollerer 127 sløyfeenheter.

Illustrasjonsbilde

Repeaterpanel BS-211

Lar brukeren betjene alarmer og andre hendelser. Panelbuss inkludert.

Illustrasjonsbilde

Brannmannspanel BU-210

Gir kun visning av alarmer. Lar brukeren avstille klokker/sirener og den interne summeren, samt tilbakestille anlegget. Panelbuss inkludert.

Illustrasjonsbilde

Larmlagringspanel BU-211

Gir mulighet for å forsinke viderekobling av alarm til brannvesen. Utviklet iht. svensk regelverk. Panelbuss inkludert.

Illustrasjonsbilde

Informasjonspanel BV-210

Gir visning av all informasjon, ingen betjening er mulig. Panelbuss inkludert.

Illustrasjonsbilde

Mimikkdriver BUR-200

Til indikering av ekstra alarmer. Panelbuss inkludert.

Illustrasjonsbilde

Mimikk-kabinett BUR-200, for maritime installasjoner

Til ekstra indikering av alarmer. Panelbuss inkludert.

Illustrasjonsbilde

Kontrollerrack-enhet BC-250

Kontrollerrack-enheten fungerer som en tilkoblingsenhet for detektorsløyfen, alarmsirener, kontroller og innganger. Utviklet for bruk i maritime applikasjoner.

Illustrasjonsbilde

BS-200L  (Utgått)

BS-200L er en integrert brannalarmsentral for mindre til mellomstore anlegg. Sentralen er spesielt beregnet for bruk i landbruket, da den er utstyrt med lynspennings-/overspenningsbeskyttelse.