Produktdata

Brannalarmsentral BS-200

Komplett branndeteksjonssystem med 2 og 4 detektorsløyfer som hver kontrollerer 127 sløyfeenheter.

BS-200N og BS-200N4 er integrerte brannalarmsentraler for mindre til mellomstore anlegg, og har henholdsvis 2 og 4 deteksjonssløyfer. Sentralene fungerer frittstående, eller som en hovedsentral på en RS-485 panelbuss. Maksimalt 8 ekstra paneler kan fritt kobles til brannalarmsentralen via panelbussen, inklusive ”repeater-panel” BS-211, informasjonspanel BV-210, brannmannspanel BU-210 og ”mimic-drivere” BUR-200. 

Artikkelnummer:

116-BS-200N Komplett Autroprime brannalarmpanel, inkludert kraftforsyning og batterier. Kapasitet opptil 254 adresser, og opptil 50 alarmenheter.
   
116-BS-200N4 Komplett Autroprime brannalarmpanel, inkludert kraftforsyning og batterier. Kapasitet opptil 508 adresser, og opptil 100 alarmenheter.