Produktdata

Kontrollerrack-enhet BC-440

Kontrollerrack-enheten fungerer som en tilkoblingsenhet for detektorsløyfen, alarmsirener, kontroller og innganger. Dette er en variant av kontrolleren BC-420 klargjort for rack-installasjoner.

Sammen med I/O-modulene vil den gi samme funksjonalitet som en kontroller BC-420.

Kontrolleren er utstyrt med to Ethernet-porter, én AutroFieldBus-port og én seriell port. Kontrollerenheten kommuniserer med andre systemenheter via det Ethernetbaserte lokalnettet, AutroNet og eksternt utstyr ved hjelp av AutroCom og Modbus. Den serielle porten kan angis til RS-232/422 eller 485 og kan kommunisere med eksternt utstyr ved bruk av AutroCom, Modbus, NMEA og ESPA 4.4.4.

Artikkelnr.: 116-BC-440