AutroSafe 4 paneler

AutroSafe 4 er vårt branndeteksjonssystem for store og komplekse bygg. Fra lansering og frem til i dag har AutroSafe bevist sin stabilitet og pålitelighet, og er nå installert på over 15 000 installasjoner verden over, i alt fra hoteller og cruiseskip til oljeplattformer.

AutroSafe 4 leverer omfattende funksjonalitet for et bredt spekter av applikasjoner. Systemet er konstruert og designet for å oppfylle alle krav som stilles til landanlegg, maritime anlegg og offshoreanlegg, og systemet er godkjent iht. til EN 54 part 2 og 4, og sertifisert iht. Byggvaredirektivet (CPD).

Pålitelig kommunikasjon er avgjørende for din sikkerhet. Derfor har vi utviklet AutroNet – en innovativ nettverksløsning som ivaretar kommunikasjon mellom panelene i systemet, uansett hendelse. AutroNet sikrer redundans og er et høyhastighetsnettverk som øker rekkevidden til AutroSafe ytterligere. Systemet kan settes opp i enten stjerne- eller ringnettverk, avhengig av behov.

Maksimum 64 systemenheter (paneler, kontrollere) kan kobles til AutroNet. Systemet har stor kapasitet, og at alle typer sløyfeenheter kan kobles til samme detektorsløyfe gir stor fleksibilitet. Opplasting av konfigurasjonsdata eller system-software til hele systemet utføres fra kun ett punkt. USB-porten brukes til nedlasting av data fra en USB-minnepinne.

Maksimum kapasitet

 Paneler per system:  64  
 Detektorsløyfer per panel:  6/12*  
 Sløyfeenheter per sløyfe:  127**  
 Sløyfeenheter per PowerLoop:  15**  
 Enheter per AutroFieldBus:  31  
 Alarmenheter per sløyfe:  40**  
 Sløyfeenheter per panel, ref. EN 54:  512  
 Ethernet-porter:  2  
 RS232/RS422/RS485:  1  
 AutroFieldBus interface:  1  
 USB-port:  1  
     
 * Maks. 12 sløyfer per panel/kontroller, 
hvor 6 kan plasseres i kabinettet.
   
 ** Avhenger av type kabel.    
Produkter:

Illustrasjonsbilde

Brannalarmsentral BS-420

BS-420 er en komplett brannalarmsentral med fulle betjeningsfunksjoner. Sentralen fungerer som betjeningspanel for én eller flere definerte operasjonssoner. All alarmhåndtering og alle systemegenskaper kan styres og overvåkes fra sentralen.

Illustrasjonsbilde

Maritime std.-løsninger BS-420M (kabinett og monteringsplater)

De maritime standardløsningene for BS-420M består av totalt 32 varianter, inkludert hovedpanelversjoner for montering i Rittal-kabinett og bakplateløsninger for montering i alternative kabinett og konsoller

Illustrasjonsbilde

Kontroller BC-420

Kontrolleren BC-420 fungerer som en tilkoblingsenhet for detektorsløyfen, alarmsirener, kontroller og innganger.

Illustrasjonsbilde

Kontrollerrack-enhet BC-440

Kontrollerrack-enheten fungerer som en tilkoblingsenhet for detektorsløyfen, alarmsirener, kontroller og innganger. Dette er en variant av kontrolleren BC-420 klargjort for rack-installasjoner.

Illustrasjonsbilde

Betjeningspanel BS-430

BS-430 fungerer som betjeningspanel for én eller flere definerte operasjonsssoner, samt som tilkoblingsenhet for detektorsløyfer, alarmsirener, styreutganger og innganger.

Illustrasjonsbilde

Repeaterpanel BU-BV-420

Repeaterpanelet BU-BV-420 fungerer både som brannmannspanel og informasjonspanel.

Illustrasjonsbilde

Brannmannssløyfepanel BU-110

Panelet lar deg avstille intern summer og klokker, samt tilbakestille systemet. Det får strøm fra detektorsløyfen, er enkelt å installere, krever mindre kabling og har lavere kost, samt er mindre komplekst. For AutroSafe.

Illustrasjonsbilde

Informasjonssløyfepanel BV-110

Informasjonssløyfepanelet BV-110 fungerer utelukkende som en indikasjonsenhet. Det viser informasjon knyttet til den/de valgte operasjonssonen(e). Panelet får strøm fra detektorsløyfen, er enkelt å installere, krever mindre kabling og har lavere kost, samt er mindre komplekst. For AutroSafe.

Illustrasjonsbilde

Brannmannspanel-mikrofonsett ABT-FIREMANSPANEL

består av et AutroSafe brannmannspanel BU-BV-420 og en miniVES/MULTIVES brannmannsmikrofon med soneknapper i ett og samme kabinett.

Illustrasjonsbilde

Kraftforsyningsskap BP-405  (Utgått)

Kraftforsyningsskapet BP-405 har plass til to 12V/18Ah-batterier (ikke inkludert). Maks. tilgjengelig spenning/strøm er 24V/5A.