Produktdata

Betjeningspanel BS-430

BS-430 fungerer som betjeningspanel for én eller flere definerte operasjonsssoner, samt som tilkoblingsenhet for detektorsløyfer, alarmsirener, styreutganger og innganger.

All alarmhåndtering og alle systemegenskaper kan styres og overvåkes fra sentralen. Man kan konfigurere et begrenset driftsomfang. Sentralen kommuniserer med kontrollere og hele systemet via det Ethernet-baserte lokale nettverket, AutroNet.

Artikkelnummer: 116-BS-430/N

For svensk versjon, bytt ut /N med /S i artikkelnummeret.