Produktdata

Maritime std.-løsninger BS-420M (kabinett og monteringsplater)

De maritime standardløsningene for BS-420M består av totalt 32 varianter, inkludert hovedpanelversjoner for montering i Rittal-kabinett og bakplateløsninger for montering i alternative kabinett og konsoller

Variantene dekker både 115 V AC og 230 V AC spenning. De er utstyrt med forskjellige strømforsyninger og forskjellige antall sløyfedrivermoduler og inngangs-/utgangsmoduler.

Kontrollpanelet BS-420M har har fulle betjeningsfunksjoner. All alarmhåndtering og alle systemegenskaper kan styres og overvåkes fra sentralen. Den har et 16-linjers display, med 40 tegn per linje. Sentralen kommuniserer med andre systemenheter på det Ethernet-baserte lokale nettverket, AutroNet.

Indikatorer

  • 16 x 40-tegns alfanumerisk display
  • Alarm, Flere hendelser, Brannvesenet varslet, Feil, Funksjon utkoblet, Testing, Systemfeil, Drift, Funksjon forsinket, Alarmfeil, Brannvesenet feil, Alarm utkoblet, Brannvesenet utkoblet, Detector Inhibit, Extinguishing Activated, Extinguishing Isolated, Local Mode, Dual Safety Stdby, MultiS SmokeDis.
  • Intern summer

Betjeningsfunksjoner

  • Flere hendelser, Avstill summer, Avstill alarmer, Tilbakestilling, Meny, Lukk vindu
  • Tastatur med alfanumeriske tegn og bla-funksjon
  • Separate knapper for menystyring
  • Knapper og tekst med bakgrunnslys

Panelvariantoversikt