Aspirasjonsdetektorer

Aspirasjonsdetektorer er egnet i områder der man ønsker ekstra tidlig deteksjon, og i spesielt støvete, spesielt fuktige eller spesielt rene rom. I et aspirasjonssystem suges luftprøver fra det overvåkede arealet via et røranlegg til en sentralisert deteksjonsenhet. Rørene er perforert med hull som utgjør anleggets deteksjonspunkter.

Aspirasjonsdetektorer samler luftprøver fra overvåkede områder via et nettverk av rør. Luftprøvene passerer gjennom et støvfilter på vei inn i detektorkammeret, hvor luften blir analysert for røykpartikler.

Alle aspirasjonsdetektorene kan tilpasses miljøet og ønsket deteksjonsnivå.

Typiske miljøer er tekniske rom, store åpne bygninger, korrosive miljøer, arkiver/ verneverdige bygg, industri og landbruk.