Detektorer for spesielle behov

Enkelte situasjoner og steder krever ekstra av branndeteksjonssystemet. I slike tilfeller leverer vi tilpassede løsninger med spesielle detektorer.

Aspirasjonsdetektorer

Aspirasjonsdetektorer er egnet i områder der man ønsker ekstra tidlig deteksjon, og i spesielt støvete, spesielt fuktige eller spesielt rene rom. I et aspirasjonssystem suges luftprøver fra det overvåkede arealet via et røranlegg til en sentralisert deteksjonsenhet. Rørene er perforert med hull som utgjør anleggets deteksjonspunkter.

Linjedetektorer

Linjedetektorer benyttes i store, åpne arealer i stedet for en mengde punktrøykdetektorer. Detektoren beskytter et gitt område ved å sende signaler (IR-stråle) mellom en sender og mottaker, og detekterer lysdemping eller endringer i frekvens ved varme eller røyk.

Flammedetektorer

AutroFlame IR flammedetektor er en punktflammedetektor for deteksjon av branner som skyldes antenning av karbonholdige materialer. Den har en høy IP-klassifisering som gjør den egnet for de tøffeste miljøer.

Gassdetektorer

Autronica Fire and Security tilbyr punktgassdetektorer og Open Path gassdetektorer. (Du vil bli omdirigert til vår engelske produktportal for mer informasjon.)

Alarmline lineære varmedetektorer

Alarmline lineær branndeteksjon (LHD) er et kabelbasert system som gir økonomisk temperaturovervåking på nøyaktige risikopunkter.