Alarmline lineære varmedetektorer

Alarmline lineær branndeteksjon (LHD) er et kabelbasert system som gir økonomisk temperaturovervåking på nøyaktige risikopunkter.

Systemet er pålitelig, fleksibelt og har evnen til å detektere unormale temperaturavvik før brann bryter ut. Den omfattende produktporteføljen muliggjør beskyttelse av et bredt spekter av kommersielle og industrielle brann- og overopphetingsfarer, i omgivelsestemperaturer på 68 °C til 185 °C. Andre alternativer/alarmtemperaturer er tilgjengelig på forespørsel.

Produkter:


Illustrasjonsbilde

Analog LHD kontrollenhet, selvprogrammerende

The AACUSP is a self-programmable, Analogue Linear Heat Detection (LHD) cable control unit. It provides monitoring for any of the AA range of LHD sensor cable, configuration of alarm and pre-alarm temperatures as well as enabling simple interface to a main fire alarm or BMS system.