Linjedetektorer

Linjedetektorer benyttes i store, åpne arealer i stedet for en mengde punktrøykdetektorer. Detektoren beskytter et gitt område ved å sende signaler (IR-stråle) mellom en sender og mottaker, og detekterer lysdemping eller endringer i frekvens ved varme eller røyk.

Typiske anvendelser er lagerrom, hoteller, sykehus, skoler og offentlige bygninger, muséer og kirker, bibliotek og arkiv, kinoer, teater, konferansesenter og garasjer.