Multisensorer

Multisensorer er en kombinasjon av varme- og røykdetektor, og kan benyttes der det er fare for fl ammebranner, som f.eks. kjøkken. Den kan også benyttes som ren varmedetektor ved å koble ut røykdelen i perioder der røyk vil forekomme.
  • 200-serien: standard
  • 300-serien: med SelfVerify
  • 500-serien: med SelfVerify, for bruk i særskilt krevende omgivelser
Produkter:

Illustrasjonsbilde

MultiSensor BHH-220

Standard interaktivt MultiSensor detektorhode

Illustrasjonsbilde

MultiSensor BHH-320

Interaktivt MultiSensor detektorhode m/SelfVerify®

Illustrasjonsbilde

MultiSensor BHH-520/EX

Interaktivt MultiSensor detektorhode m/SelfVerify, miljøbeskyttet. Exia-versjon av BHH-520. For bruk i eksplosjonsfarlige områder.

Illustrasjonsbilde

MultiSensor BHH-520/N

Interaktivt MultiSensor detektorhode m/SelfVerify, miljøbeskyttet. Exic-versjon av BHH-520 for bruk i sone 2.