Optiske røykdetektorer

Røykdetektoren er standard detektor for de fleste områder. Disse har et optisk kammer med en lyskilde som refl ekteres mot en lysfølsom mottaker. Ved røyktilførsel vil lysrefl eksen øke, og detektoren vil gå i alarm.
  • 200-serien: standard
  • 300-serien: med SelfVerify
  • 500-serien: med SelfVerify, for bruk i særskilt krevende omgivelser
Produkter:

Illustrasjonsbilde

Røykdetektor BHH-200

Standard interaktivt røkdetektorhode

Illustrasjonsbilde

Røykdetektor BHH-300

Interaktivt røykdetektorhode m/SelfVerify®

Illustrasjonsbilde

Røykdetektor BHH-500/EX

Interaktivt røykdetektorhode m/SelfVerify, miljøbeskyttet. Exia-versjon for bruk i eksplosjonsfarlige områder.

Illustrasjonsbilde

Røykdetektor BHH-500/N

Interaktivt røykdetektorhode m/SelfVerify, miljøbeskyttet. Exic-versjon kun for bruk i sone 2.

Illustrasjonsbilde

Røykdetektor BHH-500/S/EX

Interaktivt røykdetektorhode m/SelfVerify, miljøbeskyttet. Høyfølsom exia-versjon av BHH-500. Nominell følsomhet 0,5% obsc./m.

Illustrasjonsbilde

Røykdetektor BHH-500/S/N

Interaktivt røykdetektorhode m/SelfVerify, miljøbeskyttet. Høyfølsom utgave av BHH-500. Nominell følsomhet 0,5%/obsc./m. Exic-versjon kun for bruk i sone 2.