Produktdata

Adapter for ventilasjonskanal BWP-143A

For tidlig deteksjon av røyk og forbrenningsprodukter i ventilasjonskanaler i kommersielle og industrielle applikasjoner.

Prinsippet for driften er basert på Venturieffekten. Adapteren er montert på utsiden av kanalen med prøverørene stikkende inn i HVAC-kanalen. Luft som strømmer gjennom kanalen vil forårsake et differensiert trykk tvers igjennom inntaksrøret og utløpsrøret. Dette trykket skaper en luftstrøm gjennom boksen så luftstrømmen er nødt til å passere detektorhodet.

Alle detektorer som benytter sokkel BWA-100 kan benytte adapteren.

Artikkelnr.: 116-BWP-143A

Dokumenter

Savner du dokumenter? Prøv å logge inn så kanskje du finner fler.

Deklarasjoner