Produktdata

Verktøy for fjerning/utskifting av AutroGuard® multikriterieprotektorer

Verktøy for enkel fjerning eller utskifting av AutroGuard® multikriterieprotektorer

Verktøyet lar deg enkelt fjerne en AutroGuard®-protektor fra en sokkel eller montere den på en sokkel. Verktøyet montertes på en teleskopstang som gjør det enkelt å komme til protektorer som er montert høyt under tak.

En støvdekseladapter kan også festes til verktøyet slik at man enkelt kan fjerne støvdekselet fra en protektor eller feste det til en protektor.

VIKTIG: Verktøyet kan ikke benyttes for AutroGuard® Retro reservedelsdetektorer.