Inn- og utgangsenheter

Vi tilbyr et stort utvalg inngangs-/utgangsenheter for mange ulike anvendelser, inkludert Exic-, Exia- og Exd-godkjente versjoner av inngangsenheter beregnet for eksplosjonsfarlige områder. Alle I/O-enheter har automatisk adressering og er kortslutningsbeskyttet.
Produkter:

Illustrasjonsbilde

AutroKeeper BN-180

To AutroKeeper-enheter styrer to sløyfedrivere (sløyfedrivermoduler BSD-310) til en AL_Com deteksjonssløyfe ved å sikre konfliktløs sløyfetilgang

Illustrasjonsbilde

BN-201 overvåkingsenhet

Overvåkingsenhet tilknyttet interaktiv sløyfe. For eksterne enheter.

Illustrasjonsbilde

Slukkekontrollenhet BN-221/01

Sløyfeenhet for overvåking og utløsing av slukkemiddel. IP 67. Kun for AutroSafe.

Illustrasjonsbilde

Overvåket utgangsenhet med 7 A relé BN-221/02

Overvåket utgangsenhet, 7 A relé, for å aktivere strømkrevende utstyr. Typisk applikasjon: horn og blinklys. Maks. last på reléutgang: 6 A@24 V, IP67. Kun for AutroSafe

Illustrasjonsbilde

Inngangsenhet BN-300

Inngangsenhet med én overvåket inngang for tilpasning av alarmkontakter og lignende. Med SelfVerify-funksjon.

Illustrasjonsbilde

Enkel overvåket inngangsenhet BN-303

BN-303 er konstruert for bruk sammen med Autronicas interaktive branndeteksjonssystem; Autroprime (1.1.0 eller nyere versjoner) og AutroSafe (4.3.1 eller nyere versjoner).

Illustrasjonsbilde

Enkel overvåket inngangs-/utgangsenhet BN-304

For å koble til og kontrollere eksterne enheter i Autronicas interaktive branndeteksjonssystemer, Autroprime (versjon 1.1.0 eller nyere) og AutroSafe (versjon 4.3.1 eller nyere). Med SelfVerify.

Illustrasjonsbilde

Dobbel overvåket inngangs-/utgangsenhet BN-305

For å koble til og kontrollere eksterne enheter i Autronicas interaktive branndeteksjonssysteme. Med SelfVerify.

Illustrasjonsbilde

Overvåket klokkestyringsenhet BN-307

Enheten er utviklet for bruk sammen med Autronicas branndeteksjonssystemer, AutroSafe og Autroprime.

Illustrasjonsbilde

Konvensjonell sløyfetilpasningsenhet BNB-330A

Sløyfemodulenhet laget for tilpasning av konvensjonelle detektorsløyfer til AutroSafe.

Illustrasjonsbilde

Konvensjonell sløyfetilpasningsenhet BNB-331

2-leder tilpasningsenhet for tilkopling av konvensjonelle detektorer og manuelle meldere til Autronicas interaktive branndeteksjonssystem. Monteres på DIN-skinne.

Illustrasjonsbilde

Inngangsenhet BN-500/EX

Inngangsenhet med en overvåket inngang for tilkobling av eksterne alarmpunkter etc., med SeflVerify-funksjon. Godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige områder. Beskyttelsesgrad: IP54/IP67.

Illustrasjonsbilde

Inngangsenhet BN-500/N

Inngangsenhet med en overvåket inngang for tilkobling av eksterne alarmpunkter etc., med SelfVerify-funksjon. Godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige områder. Beskyttelsesgrad: IP54/IP67

Illustrasjonsbilde

Inngangsenhet BN-505/EXD

Tilpasningsenhet med BN-300 og en overvåket inngang. For bruk i eksplosjonfarlig sone 1 og 2. Med SelfVerify.

Illustrasjonsbilde

Kabelinnføring for beskyttelsesgrad IP67

Kabelinnføring M20-1.5 for beskyttelsesgrad IP67 for I/O-enheter.