Produktdata

Slukkekontrollenhet BN-221/01

Sløyfeenhet for overvåking og utløsing av slukkemiddel. IP 67. Kun for AutroSafe.

Legg merke til at slukkestyrings-applikasjoner krever tilbakemelding i løpet av 10 sekunder etter at slukkemediet er utløst for å unngå en feilmelding.

Enheten har 2 overvåkede innganger

  • Inngang A: slukkemedium
  • Inngang B: triggergass

Hvis systemet ikke har triggergass, kan inngang B deaktiveres ved å koble en 2k motstand til klemmene. I tillegg har enheten én overvåket reléutgang.

Slukkeutstyret drives fra en separat 24 VDC-tilførsel. Tilpasningsenheten brukes i AutroSafe interaktivt branndeteksjonssystem, og er koblet direkte til en deteksjonssløyfe. BN-221/01 overvåker strømtilførselen. Enheten gir feilmelding ved feil eller svikt i strømtilførselen.

Artikkelnr.: 116-BN-221/01