FDV-dokumentasjon

Forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon er i prinsippet den type informasjon som skal gjøre det enklere for byggeieren å drifte og vedlikeholde bygningen. Teknisk forskrift til plan og bygningsloven av 1997 stiller krav til at produsenter og leverandører skal framskaffe og vedlegge renholdsinstrukser og informasjon som påvirker vedlikeholdet ( § 8-62 ).

Artikkelnummer:

 116-DOK-FDVUtarbeidelse av prosjektrelatert FDV-dokumentasjon 
 116-DOK-FDVCDProsjektrelatert FDV-dokumentasjon på CD
 116-DOK-FDVPAPIR      Prosjektrelatert FDV-dokumentasjon, papirutgave