Systemenheter til branndeteksjonssystem

AutroSafe-moduler

Standard moduler som monteres i AutroSafe brannalarmsentraler og kontrollere

OPC-server

Med AutroSafe OPC-serveren kan flere branndeteksjonssystemer og andre styringssystemer kommunisere. Løsningen forbedrer kompatibiliteten mellom AutroSafe og overvåkingssystemene fra andre produsenter.

Svitsjer og konvertere

En nettverksløsning (AutroNet) med flere enn to panel krever bruk av svitsjer. Fiberkonvertere benyttes til å utvide nettverk der fiber er tilgjengelig. VDSLkonvertere tillater at man benytter eksisterende kobberkabler i oppgradering av gamle system.

Batterier

Vi tilbyr batteri som benyttes i alle sentraltyper. Generelt benyttes det batteri-backup på 24 VDC, dvs. det benyttes 2 batteri per sentral. Alle batteriene er gasstette, og kan monteres i skap.

Overspenningsbeskyttelser

Alle enheter er for montering på TS-35 skinne

Orienteringsplaner

Orienteringsplan (ofte kalt O-plan) for brannalarm viser omfang av område sikret med brannalarmanlegg og anleggsoppdeling. Formålet er å gi brann- og redningspersonell nødvendig informasjon for rask lokalisering av alarmstedet. Orienteringsplaner plasseres ved betjeningspanel for brannalarmanlegget ved brannvesenets definerte angrepsveier.

FDV-dokumentasjon

Forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon er i prinsippet den type informasjon som skal gjøre det enklere for byggeieren å drifte og vedlikeholde bygningen. Teknisk forskrift til plan og bygningsloven av 1997 stiller krav til at produsenter og leverandører skal framskaffe og vedlegge renholdsinstrukser og informasjon som påvirker vedlikeholdet ( § 8-62 ).