Produktdata

Multimodus fiberoptisk konverter BSL-321

Brukes til å forsterke datasignalene på AutroSafe-nettverket AUTROLON eller AutroFieldBus, og konverterer signalene til og fra fiberoptisk kommunikasjon

Konverteren sikrer pålitelig kommunikasjon når det er store avstander mellom panelene (opp til 3 km). Ved å bruke konverteren kan den totale kabellengden økes kraftig. Benytter ”multi-mode” 62,5/125 μm eller 50/125 μm fiberoptisk kabel.

Multimodus fiberoptisk konverter BSL-321 brukes til å forsterke de elektriske datasignalene på AutroSafe-nettverket AUTROLON eller AutroFieldBus, og konverterer signalene til og fra fiberoptisk kommunikasjon. Konverteren sikrer pålitelig kommunikasjon når det er store avstander mellom panelene. Ved å bruke optiske konvertere kan den totale kabellengden økes kraftig. BSL-321 kan plasseres hvor som helst i det elektriske AUTROLON-nettverket eller AutroFieldBus, og det er ikke nødvendig å montere enheten inne i et panel. Hvis konverteren monteres på standard montasjeskinne inne i brannalarmsentralen/kontrolleren, drives den med 24 VDC fra I/O-modulrekken. Hvis den ikke monteres på standard montasjeskinne, må ekstern 24 VDC tilføres fra skrueklemmene.

Artikkelnr.: 116-BSL-321

Dokumenter

Savner du dokumenter? Prøv å logge inn så kanskje du finner fler.