Produktdata

AUTROLON kommunikasjonsforsterker BSL-325

Brukes til å forsterke datasignalene på AutroSafe-nettverket AUTROLON eller AutroFieldBus.

Forsterkeren sikrer pålitelig kommunikasjon når det er store avstander mellom panelene.

Ved å bruke AUTROLON forsterkere kan den totale kabellengden økes kraftig. Hvis modulen monteres på standard montasjeskinne inne i brannalarmsentralen/kontrolleren, drives den med 24 VDC fra I/O-modulrekken. Hvis den ikke monteres på standard montasjeskinne, må ekstern 24 VDC spenning tilføres skrueklemmene.

Forsterkeren kan også benyttes når det brukes forskjellige kabeltyper* (AUTROLON-kabler) i et distribuert system.

Artikkelnr.: 116-BSL-325