OPC-server

Med AutroSafe OPC-serveren kan flere branndeteksjonssystemer og andre styringssystemer kommunisere. Løsningen forbedrer kompatibiliteten mellom AutroSafe og overvåkingssystemene fra andre produsenter.
Produkter:

OPC-server CD1  (Utgått)

AutroSafe OPC-server CD V1.2 inkl. aksesskode for aksessnivå 1. Inkluderer lesetilgang til all statusinformasjon for detektorer, I/O- og alarmenheter. Dette lisensnivået vil også gjøre det mulig å sende (skrive) Silence-, Reset- og SetTime-kommandoer til AutroSafe-systemet. Innenfor dette nivået kan du også deaktivere/aktivere detektorer.

OPC-server CD2  (Utgått)

AutroSafe OPC-server CD V1.2 inkl. aksesskode for aksessnivå 2. Inkluderer alle funksjoner i nivå 1, samt muligheten til å aktivere/deaktivere og innkoble/utkoble I/O- og alarmenheter via OPC skrivekommandoer.

OPC-server CD3  (Utgått)

AutroSafe OPC-server CD V1.2 inkl. aksesskode for aksessnivå 3. Inkluderer alle funksjoner i nivå 1 og 2. Dette nivået gir også ytterligere informasjon om sløyfepunkter, for eksempel AMEAS, temperatur, røyk, alarmgrenser og Engineering-verdier.