Orienteringsplaner

Orienteringsplan (ofte kalt O-plan) for brannalarm viser omfang av område sikret med brannalarmanlegg og anleggsoppdeling. Formålet er å gi brann- og redningspersonell nødvendig informasjon for rask lokalisering av alarmstedet. Orienteringsplaner plasseres ved betjeningspanel for brannalarmanlegget ved brannvesenets definerte angrepsveier.

Krav til underlag for utarbeidelse av orienteringsplan:

  • Arkitekttegninger «som bygget» i dwg format
  • Arbeidstegninger med brannsentral og alle detektorer og manuelle meldere med adresse inntegnet. (Adressen som presenteres i brannsentralen, og på orienteringsplanen må være sammenfallende)
  • Eventuelle andre opplysninger som ønskes påført o-plan. For eksempel farlige områder, gass under trykk, slukkeutstyr, hoved ventil sprinkler o.l.
  • Eventuelle krav fra lokal myndighet/brannvesen må vedlegges.

Bildet viser holder for laminserte orienteringsplaner med orienteringsplan i liggende A3.

Artikkelnummer:

116-O-PLAN-STD    Orienteringsplan i liggende A3 (Inntil 1800 kvm.) 
116-O-PLAN-KOPI  Kopi av orienteringsplan
116-O-PLAN-KASSETT     Holder for inntil 10 laminerte orienteringsplaner, transparent
116-O-PLAN-TIMEPRIS         Orienteringsplan, tjenester etter medgått tid