Utgåtte branndeteksjonssystemer

AutroSafe 3 interaktivt branndeteksjonssystem

Erstattet med AutroSafe 4 interaktivt branndeteksjonssystem. AutroSafe 3 interaktivt branndetesksjonssystem hvor alle systemenhetene kommuniserer på et lokalt nettverk, AUTROLON-nettverket. Systemet tilfredsstiller C.E.N. EN 54 forskriftene. SelfVerify-funksjonen gjør systemet i stand til daglig å kontrollere og verifisere sine egne konfigurasjoner, alarm- og varslingsnivåer, grensesnitt og tilkoblingskabler - fra detektorens følerelement til alarmutgangen.

Analoge adresserbare brannalarmsystem

Analoge adresserbare system viser deg nøyaktig hvor i bygningen en brann oppstår, og viser raskt vei for vakter eller brannmannskap.

Konvensjonelle brannalarmsystem

Enkelhet er stikkordet for konvensjonelle system. Et konvensjonelt system er prisgunstig og enkelt å installere og konfigurere.