Analoge adresserbare brannalarmsystem

Analoge adresserbare system viser deg nøyaktig hvor i bygningen en brann oppstår, og viser raskt vei for vakter eller brannmannskap.

Alle adresser overvåkes , og systemet vil i klartekst indikere feil, forvarsel og alarm. Den analoge teknologien måler verdien av varme og/eller røyktetthet i området rundt hver enkelt detektor. Det varsles om detektorer med lav følsomhet, slik at disse kan skiftes ut. Anlegget fungerer på denne måten optimalt til enhver tid.

BS-60A

Brannalarmsentral BS-60A er en analog, adresserbar sentral beregnet for små og mellomstore installasjoner.

BS-100

BS-100 er et analogt adresserbart branndeteksjonssystem beregnet for mellomstore og store installasjoner. Systemet er nå utgått.