Nødlys

Våre nødlyssystem benyttes i dag i en rekke installasjoner over hele landet. Alt fra mindre barnehager til de store flyplasser og kjøpesentra har nødlys fra Autronica installert, og gir en rask og sikker evakuering. iht. alle norske og europeiske standarder.

Nødlysproduktene inneholder alt fra standard armaturer til adresserbart system med grafisk presentasjon via AutroMaster. Både med sentralisert og desentralisert batteridrift. På den måten kan man alltid finne produkter som passer for hver enkelt installasjon.

Bruk av LED lyskilde har store fordeler, lengre levetid , bedre temperaturegenskaper og ikke minst mindre effektforbruk enn tradisjonelle fluoriserende lyskilder. Ved å redusere strømforbruket bidrar vi til en miljøforbedring og som første leverandør i Norge kan vi til by nødlysarmaturer som er godkjent av amerikanske U.S. Green Building Council.

Dagens regelverk krever mye av brukeren når det gjelder testing og dokumentasjon. Dette har vi tatt konsekvensen av, og tilbyr derfor system som enkelt ivaretar både testing og dokumentasjon. Adresserbare løsninger fra Autronica utfører automatiske tester iht. regler for internkontroll. Dokumentering av hendelser gjøres direkte, på display, skriver eller PC.

Nødlyssentraler

Våre nødlyssentraler er adresserbare sentraler for forsyning og overvåkning av armaturer