Produktdata

GR-7603 - Gateway med Ethernet og Wi-Fi

Enheten overfører data mellom det trådløse nødlysnettverket og PC/programvare GR-7600/V2 for trådløst nødlysovervåking.

Egenskaper

  • 4 kanaler i 868MHz båndet
  • Ethernet og Wi-Fi-kommunikasjon
  • 3 status-LED
  • Inntil 200 enheter kan tilkoples hver gateway
  • Inntil 16 gateway kan tilkobles samme PC
  • Mates fra 230 VAC
  • Beskyttelsesgrad IP20

Kommunikasjonen skjer ved hjelp av GR-6600 trådløs adressemodul for nødlys i 868.150-868.450MHz båndet over et «mesh»-type nettverk.

Dekningsradius for trådløse nødlys er 20-25m avhengig av bygningens beskaffenhet.

GR-7603/V2 kan overvåke inntil 200 trådløse enheter som kan bestå av nødlysarmaturer, nettverksutvidere og I/O-enheter.
GR-7603/V2 Ethernet og Wi-Fi gateway benyttes for trådløs overvåkning av desentraliserte nødlys. GR-7603/V2 plasseres sentralt i det trådløse mesh-nødlysnettverket og så mange som 5-10 nødlys kan befinne seg innenfor gatewayens dekningsradius for å oppnå flest mulige alternative ruter for kommunikasjon mellom nødlysene i nettverket. GR-7603/V2 forsynes direkte med 230V AC.

Artikkelnr.: 116-GR-7603/V2