GR-8500

Sentraliserte nødlyssentraler

Våre GR-8500 nødlyssentraler for 24 V nødlyssystem med sentralisert batteribank fører til reduserte vedlikeholdskostnader forkunden da sentralen overvåker tilkoplede armaturer gjennom måling av tilkoplet last. Sentralene utfører både funksjonstesterog utladetester automatisk. Hver enkelt kurs defineres enten som ledelyskurs eller markeringslyskurs.

Status vises både på det oversiktlige frontpanelet og på PC ved bruk av nettleser.

Tekniske spesifikasjoner

  • 24V lastovervåket nødlyssentral
  • 4-16 kurser avhengig av antall linjekort
  • 300W eller 600W batterikapasitet
  • Maks antall armaturer per kurs: 20 stk