Merlin KV2000

Adresserbare, sentraliserte nødlyssentraler

Våre nødlyssentraler er adresserbare sentraler for forsyning og overvåkning av armaturer. Bruk av sentraliserte systemer med sentralisert batteribank fører til reduserte vedlikeholdskostnader for kunden da sentralen automatisk gjennomfører de pålagte periodiske tester.

Merlin KV2000 kan leveres med inntil 20 nødlyskurser som hver kan tilkobles inntil 20 armaturer. Merlin KV2000 baserer seg på overvåking over nettkabelen slik at det er ikkenødvendig med ekstra kabling for kommunikasjon.

Merlin-systemet tillater at det monteres markeringslys, ledelys og styrt ledelys på samme kurs og hvert enkelt armatur kan overvåkes. Merlin KV2000 leveres med integrerte batteri, loggbokfunksjon og kan utstyres med webgrensesnitt og inntil 250 Merlin sentraler kan kobles sammen via TCP/IP og monitoreres fra ett felles sted.

Tekniske spesifikasjoner 

  • Maks last: 2000 W / 1 t
  • Mikroprosessorstyrt funksjonstest og utladetest
  • Opplyst LCD-display som visere status på sentral og armaturer
  • Norsk programmeringsspråk
  • Spenning: 230 VAC
  • 20 adresser pr kurs
  • Loggfunksjon for lagring av bl.a testresultater