Merlin Quattro

Adresserbare, sentraliserte nødlyssentraler

Våre nødlyssentraler er adresserbare sentraler for forsyning og overvåkning av armaturer. Bruk av sentraliserte systemer med sentralisert batteribank fører til reduserte vedlikeholdskostnader for kunden da sentralen automatisk gjennomførerde pålagte periodiske tester.

Merlin Quattro leveres med 4 nødlyskurser som hver kan tilkobles inntil 20 armaturer. Merlin Quattro baserer seg påovervåking over nettkabelen slik at det er ikke nødvendig med ekstra kabling for kommunikasjon.

Merlin-systemet tillater at det monteres markeringslys, ledelys og styrt ledelys på samme kurs og hvert enkelt armatur kan overvåkes.

Merlin Quattro leveres med integrerte batteri, loggbokfunksjon og web-grensesnitt og inntil 250 Merlin Quattro-sentraler kan kobles sammen via TCP/IP og monitoreres fra ett felles sted.

Tekniske spesifikasjoner

 •  Maks. belastning: 200 W/1 h, inkl. 25% batterireserve
 • 4 nødlyskurser á 20 armaturer
 • Linjeovervåking
 • 230 V utgangsspenning (AC/DC)
 • 12 V batterispenning (DC)
 • Mikroprosessorstyrt funksjons- og batteriutladetest
 • Potensialfrie kontakter
 • USB-port for loggbokeksport
 • Singel-lampeovervåking ved bruk av adressemoduler (uten ekstra datalinje)
 • 4 fritt programmerbare nødlyskurser (1,6A hver) for alle driftsmoduser
 • 230V utgangsspenning (AC), 24V batterispenning (DC)
 • Linjeovervåking
 • Mikroprosessorstyrt funksjon og holdbarhetstest
 • Automatisk testutstyr med logging
 • Valgfritt: Singel lampevervåkning ved hjelp av adresserbare armaturer
 • Valgfritt: visualisering på PC
 • Valgfritt: installert i testet E-30 brannvernskap