AutroMaster ISEMS

AutroMaster ISEMS er et komplett presentasjonssystem for styring og overvåking av områder under oppsyn, og utgjør en integrert del av et brannalarmsystem.

Et enkelt grafisk brukergrensesnitt gir mulighet for øyeblikkelig status på hvert eneste punkt i alle sløyfer. Systemet har avansert funksjonalitet for mange ulike bruksområder. Systemet kan utvides og er enkelt å oppgradere ved hjelp av innebygde verktøy. AutroMaster ISEMS benytter fargegrafikk for å vise systemhendelser (som for eksempel røyk-/varmeutvikling), og gir detaljert informasjon slik at nødvendige tiltak kan iverksettes på en effektiv måte. Den innebygde rapportgeneratoren gjør det mulig å opprette og utarbeide dokumentasjon og vedlikeholdslogger for brannalarmsystemet på en kostnadseffektiv måte.