Programvaremoduler

Produkter:


Fjerntilkoblingsfunksjonalitet

Gjør det mulig å koble seg til en AutroMaster fra enhver lokasjon via en klient/serverløsning. Krever nettverksforbindelse (mulig å bruke alt fra mobiltelefon til Ethernet)