Produktdata

AutroMaster ISEMS programvarelisens

AutroMaster Integrated Safety and Emergency Management System, komplett pakke

AutroMaster ISEMS er et komplett presentasjonssystem for styring og overvåking av overvåkede områder, og utgjør en integrert del av brannalarmanlegget. Et enkelt grafisk brukergrensesnitt gir enestående styring og overvåking. Systemet har avansert funksjonalitet for mange ulike bruksområder. Systemet kan utvides og er enkelt å oppgradere ved hjelp av innebygde verktøy. All dokumentasjon foreligger på engelsk.

Basisfunksjonalitet

 • Brannstyring basisfunksjoner
 • MultiSensor-kontroll
 • Rapportgenerator
 • Kontroll og overvåking av nødlys / LLL

Utvidet funksjonalitet

 • AutroSafe IFG-enhetsstøtte
 • Touch screen-støtte
 • Decision support system/incident manager
 • Elektronisk plottebordsfunksjon EPT
 • Trenings-/simuleringsmodul
 • Event record og replay-modul
 • Videomodul (live video support CCTV)
 • Fjerntilkoblingsfunksjonalitet
 • Message Center-modul

Tilpasninger

 • Hernis CCTV-tilpasning
 • System-S-tilpasning
 • NMEA-tilpasning
 • VDR-utgang
 • MODBUS-tilpasning
 • ESPA 4.4.4-tilpasning

Sikkerhetskopier alltid ditt arbeid! For en hardcopy av din lisens, bruk artikkelnummer 116-AUTROMASTERISEMS-CD. 
Vær oppmerksom på at lisensen ikke er inkludert.

Artikkelnr.: 116-PROG-MASTERISEMS