Produktdata

Analog sonemikrofon 4 knapper - ABT-M04

ABT-M04 er en analog mikrofon med 4 knapper og innebygget gong, trykk for å snakke og LED med to farger som angir statusen klar for å snakke.

For å betjene enheten, velger du først sonene ved å trykke på knappene og deretter på MIC ONknappen. Statuslampen vil gå over fra rødt (ikke klar for kringkasting) til jevnt grønt lys. Ved aktiv innebygd gong, vil statuslampen lyse grønt når gongsignalet er avsluttet. Når du er ferdig med å overføre meldingen, slipper du opp MIC ON-knappen for å deaktivere svanehalsmikrofonen.

Artikkelnr.: 116-ABT-M04

Dokumenter

Savner du dokumenter? Prøv å logge inn så kanskje du finner fler.